Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2019

anne-marie
21:41
9586 cf03 500
anne-marie
21:33
1781 a47f 500
Reposted fromsoftboi softboi viamefir mefir
anne-marie
21:32
9260 0905 500
Reposted fromgrobson grobson viamefir mefir
anne-marie
21:31
6284 2a41 500
Reposted fromoll oll viamefir mefir

June 08 2019

anne-marie
08:36
0891 d4bc 500
Reposted fromerq erq viamyszkaminnie myszkaminnie
anne-marie
08:30
2280 3cfb 500
Reposted frompierdolony pierdolony viamefir mefir
anne-marie
08:30
6483 b2d0 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viamefir mefir
anne-marie
08:29
Sometimes you meet someone, and it’s so clear that the two of you, on some level belong together. As lovers, or as friends, or as family, or as something entirely different. You just work, whether you understand one another or you’re in love or you’re partners in crime. You meet these people throughout your life, out of nowhere, under the strangest circumstances, and they help you feel alive. I don’t know if that makes me believe in coincidence, or fate, or sheer blind luck, but it definitely makes me believe in something
— Brandon Oda
Reposted fromhormeza hormeza viamefir mefir

June 02 2019

21:19
6302 88c7
Reposted frombpio bpio viamyszkaminnie myszkaminnie
anne-marie
21:16
6603 cd27 500
Reposted fromsheismysin sheismysin viamyszkaminnie myszkaminnie
anne-marie
21:05
Jedną z gorszych rzeczy w byciu singlem jest to, że często czujesz się jak czyjaś opcja. "Dzisiaj moje kochanie idzie na mecz z kumplami to może jakieś wspólne winko ?", czujesz tą  zależność, prawda ? 
I  wiele  innych przykładów "wiesz, mogłabym się zobaczyć w poniedziałek, bo cały weekend spędzamy razem","masz może dzisiaj czas ? Akurat dzisiaj się z nim nie widzę...".
Czujesz się tym numerem dwa co w pewnym sensie boli, piecze i drażni i to jest słabe...ale zdecydowanie najgorsze jest to, że trochę nie możesz mieć do nikogo pretensji, bo w gruncie rzeczy tak być powinno...
Samotni ludzie muszą być silni.
Reposted fromdotkliwie dotkliwie viamefir mefir
21:04
8479 f431 500
Reposted fromFuckinUser FuckinUser viamefir mefir
anne-marie
21:02
5900 8632 500
Reposted fromhormeza hormeza viamefir mefir

May 24 2019

anne-marie
20:49
6186 480c 500
Reposted fromsoftboi softboi viamyszkaminnie myszkaminnie
anne-marie
20:45
2626 4934 500
Reposted fromzciach zciach viamyszkaminnie myszkaminnie
anne-marie
20:42

May 18 2019

anne-marie
22:41
9428 4022 500
Reposted fromgrobson grobson viamyszkaminnie myszkaminnie
anne-marie
22:36
Często bywa tak, że jeśli czegoś nie powiemy od razu - to nie powiemy tego nigdy. Nie łudź się, że przyjdzie na coś odpowiedni moment. Uważam, że nie ma czegoś takiego jak "odpowiednie momenty". A słowa? Niby są tylko słowami, ale niewypowiedziane mogą przepaść na zawsze i zniszczyć tak naprawdę wszystko.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianivea nivea
anne-marie
22:28
0417 bc8c 500
Reposted fromsoftboi softboi viamyszkaminnie myszkaminnie
anne-marie
22:12
7933 1953
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl