Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2017

anne-marie
12:50
3113 2aae 500
Reposted frompiehus piehus viaaynis aynis
anne-marie
12:48
Jak komuś zależy to sie odzywa
Nie mam nic więcej do powiedzenia
— szkoda, że nikt się nie odzywa
Reposted frommakedreamcomestrue makedreamcomestrue viaaynis aynis
anne-marie
12:42
Wiesz? Za dobra byłaś. 
Za dobra i za mądra dla gościa, który używał mózgu sporadycznie. 
— Kobus
Reposted fromimpulsivee impulsivee viakrainakredek krainakredek
anne-marie
12:41
anne-marie
12:40
6735 dab1
Reposted fromnyaako nyaako viakrainakredek krainakredek
anne-marie
12:38
Nawet nie przeszkadza mi już moja samotność.  Przyzwyczaiłam się. 

Ale czy to dobrze? 
— A może tylko mówię że nie nie przeszkadza.
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viamefir mefir
anne-marie
12:36
Reposted frommefir mefir

April 22 2017

anne-marie
18:51
Po pierwsze: walczenie z własnymi ograniczeniami dodaje siły – nikt nie mówi, że wstawanie o 5. rano lub bieganie w deszczu jest proste i przyjemne, ale za każdym razem, kiedy przełamujemy własną niechęć, stajemy się silniejsi, a satysfakcja bywa potem ogromna. Po drugie: określając jasno własne wartości, podejmowanie decyzji staje się oczywiste, co przy niemal niekończącym się w dzisiejszych czasach zakresie możliwości jest dużym ułatwieniem – automatycznie wiesz, że dana decyzja jest słuszna, bo wypływa z Twoich zasad. 
Reposted fromlovvie lovvie viaaynis aynis
anne-marie
18:45
1055 368d
Reposted fromtfu tfu viaaynis aynis
anne-marie
18:44
7579 69ea 500
Reposted fromundertow undertow viakrainakredek krainakredek
anne-marie
18:44

Nie mów, że mam przed sobą całe życie i wszystko jeszcze przyjdzie i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył.

— Marek Hłasko
anne-marie
18:44
"Rodzice zaszczepili we mnie przekonanie, że rzyganie swoimi uczuciami na innych to szczyt nietaktu.”
— Stephen King
Reposted fromfuuuuuuuuuu fuuuuuuuuuu viakrainakredek krainakredek
anne-marie
18:43
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
anne-marie
18:42
9344 d309 500

April 15 2017

anne-marie
15:09
6322 8fb3 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viakalbien kalbien
anne-marie
14:43

April 09 2017

anne-marie
20:09
6747 e3d4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakalbien kalbien
anne-marie
20:06
9189 27cc
Reposted fromkarahippie karahippie viamyszkaminnie myszkaminnie
anne-marie
20:03
7830 9733 500
Reposted fromkatsiu katsiu viamyszkaminnie myszkaminnie
19:47
7456 09d1 500

sixpenceee:

If only.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl