Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2017

anne-marie
21:55

zaopatrz się w kogoś na jesień.

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viafar-away far-away
21:48
1201 70a3
anne-marie
21:45
Wobec wszystkich pozostałych ludzi czuła za to paraliżującą ją niepewność. I to zakorzenione gdzieś głęboko przekonanie: jestem nic nie warta. A przynajmniej nie tyle warta co wy wszyscy. Nie jestem ani taka piękna, ani taka mądra, dowcipna, interesująca i wrażliwa. Nie mam dobrych pomysłów, a jeśli nawet, to nie umiem ich przekazać. Nie mam w sobie niczego, dzięki czemu mogłabym się wydawać interesująca. Niczym nie emanuję, nie mam ani odrobiny charyzmy, niczego. A jeśli nie widać tego wszystkiego na pierwszy rzut oka, to na pewno można to dostrzec chwilę później, po dokładniejszym przyjrzeniu się.
— Charlotte Link "Oszukana"
Reposted frommaybeyou maybeyou viamyszkaminnie myszkaminnie
anne-marie
21:42
5204 2f17 500
Reposted fromdelain delain viamyszkaminnie myszkaminnie
anne-marie
21:33
21:27
2474 2ade
anne-marie
21:18
1505 9862 500
Reposted frommindtrap mindtrap viacynamon cynamon
anne-marie
21:16
5612 c525
Reposted fromscorpix scorpix viacynamon cynamon
anne-marie
18:46
Gdy się już w coś zaangażujemy, poświęcimy temu wiele energii, nie raz trudno tak po prostu to zostawić. Brniemy wtedy usilnie dalej, podświadomie zdając sobie sprawę z braku sensu swoich działań. Zaprzeczamy temu przywiązani do jednej, konkretnej wizji utworzonej w wyobraźni, wykluczając taką opcję, że może być ona niemożliwa do spełnienia. Walczymy, biegniemy dalej, rozbijamy głowę o kolejne przeszkody, a dotarcie do mety tak jak się w głębi duszy spodziewaliśmy nic nie zmienia, albo jeszcze gorzej, tej mety w ogóle nie ma.

Ostatnio uznałam, że trwanie w relacji czy też dążeniu do określonego celu wcale nie musi być najtrudniejsze. Często paradoksalnie najcięższe okazuje się odpuszczenie we właściwym momencie.
http://www.preciousmistakes.pl/2016/11/03/czasem-odpuscic-jest-trudniej-niz-wytrwac/
Reposted frommoniczkuu moniczkuu viaaynis aynis
anne-marie
18:45
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viaaynis aynis
anne-marie
18:43
anne-marie
18:42
5354 c190 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaaynis aynis
18:42
5969 e13f 500
Reposted fromursulaundressed ursulaundressed viaaynis aynis
anne-marie
18:41
3682 b14b 500
Reposted fromkindofnightmare kindofnightmare viaaynis aynis
anne-marie
18:41
6964 883d 500
Reposted fromoll oll viaaynis aynis
anne-marie
18:37
Myślę, że moją słabością jest ograniczona wiara w siebie. Wyniosłam to jeszcze z mojego dzieciństwa. To powoduje, że bardzo często porównuję się do innych. Nadal. Myślę, że moją słabością jest również to, że zbyt często uzależniam moje szczęście, moje poczucie szczęścia, jak i poczucie własnej wartości od innych ludzi, od ich obecności w moim życiu. To brazylijskie "saudade", kiedy się tęskni niewiadomo w ogóle za czym, to mam od dziecka - tego się nie pozbędę prawdopodobnie. Czytałam Twój tekst, że właściwie tak naprawdę ta miłość jest przereklamowana,  że wcale nie jest tym absolutnym warunkiem, który musi być spełniony, żebyśmy byli szczęśliwi. I ja bym chciała mieć taką świadomość jak Ty. Jeszcze jej nie mam. Bardzo mi to przeszkadza, ponieważ kiedy nie mam miłości w życiu, jestem bardzo nieszczęśliwa. I to uważam też za moją słabość, bo tak naprawdę w pierwszej kolejności powinnam mieć tę miłość dla siebie samej.
— Kayah w rozmowie z Pauliną Młynarską - "Lustro": odc. 3, seria 3
anne-marie
18:37
Jesień. Przyszły zmiany. Wyczekane, upragnione.
— modlę się aby na lepsze.
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso
anne-marie
18:32
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush

September 09 2017

anne-marie
11:51
2292 311d 500
Reposted fromkaiee kaiee viamyszkaminnie myszkaminnie
anne-marie
11:43
8179 fea2
New Girl s04e18
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl