Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2018

anne-marie
00:05
The older I get, the more I realize the value of privacy, of cultivating your circle and only letting certain people in. You can be open, honest, and real while still understanding not everyone deserves a seat at the table of your life.

February 16 2018

anne-marie
23:49
8620 bc9f 500
Reposted frompiehus piehus viajoannem joannem
anne-marie
23:44
6222 f78d 500
Reposted fromtichga tichga viaaynis aynis
anne-marie
23:40
4084 7c1f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaaynis aynis
anne-marie
23:36
anne-marie
23:36
nie mogę sobie znaleźć pozycji do snu
mam dwa hektary myśli w głowie
— Kaja Kowalewska
Reposted frompasazerka pasazerka viamefir mefir

February 09 2018

anne-marie
23:42
1186 f963 500
Reposted fromrichardth richardth viabreakaway breakaway
anne-marie
23:42
0981 af6e 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viabreakaway breakaway
23:40
6071 fc5e
Reposted frombrumous brumous viamyszkaminnie myszkaminnie
23:40
5964 8d44
Reposted frombrumous brumous viamyszkaminnie myszkaminnie
anne-marie
23:39
0127 bbd6 500
Beckett
anne-marie
23:37
0134 696f
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viageralt geralt
anne-marie
23:35

"Odnajdziemy się w pościeli, ale w życiu niekoniecznie."

Reposted fromLuna- Luna- viakrainakredek krainakredek
anne-marie
23:34
7373 06c7
Reposted fromkrainakredek krainakredek
anne-marie
23:27
Jedźmy gdzieś, błagam. Potrzebuję ucieczki, oderwania, zapomnienia.
— jestem zmęczona
Reposted frompassionative passionative viaredshadow redshadow
23:22
Nie miałem pretensji do nikogo, poza samym sobą. Byłem przyzwyczajony, bo odkąd żyję, mam do siebie mnóstwo pretensji.
— Jakub Żulczyk “Wzgórze psów”
(via polskie-zdania)

February 02 2018

22:53
8419 f4fe 500
Reposted fromstrzepy strzepy viamyszkaminnie myszkaminnie
22:52
anne-marie
22:50
"A przecież są w życiu relacje wyjątkowe[...]. Spotykasz kogoś na swojej drodze i magnetyczna siła przyciąga Was do siebie. Chociażby nie wiem ile się mówiło, to zawsze zostaje coś, czego nie zdążyło się powiedzieć. Wciąż jest za mało czasu, który przepływa przez palce magicznym tempem, kiedy przebywacie razem. Ciągle pojawia się sprawy, którymi tak bardzo chciałbyś się z nią podzielić. I rozumiecie się wyjątkowo. Zupełnie jakbyście porozumiewali się na innym poziomie świadomości czy wrażliwości, niż reszta świata. Takiej osoby nie da się oszukać. Ona wie bardzo dobrze co czujesz bez Twoich zbędnych słów. Myślicie i odczuwacie w taki sam sposób. Chcesz z nią przebywać jeszcze i jeszcze. I w zasadzie ta historia nie ma końca. A jeśli Wasze drogi się rozchodzą, to zazwyczaj na jakiś czas, tylko po to żeby powrócić do siebie z taką samą pasją, czasami z inną perspektywą. Od takich ludzi nie da się odejść, nawet trzymając się od nich z daleka. Nie ma szans. Przeznaczenia się przecież nie oszuka."
— A. Steć
anne-marie
22:41
1310 3a5e 500
Anna Ciarkowska "Chłopcy, których kocham"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakrainakredek krainakredek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl