Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2017

anne-marie
16:52
Nieważne, że czasami będziesz miała ochotę wszystko rzucić i poddać się. Nieważne, że wielokrotnie stwierdzisz, iż to nie ma sensu. Nieważne, że poczujesz nagle, iż wszyscy wokół spiskują za Twoimi plecami, odbierając Ci szczęście. Nieważne, że momentami będziesz zmęczona. Nieważne nawet, że będziesz sama, że będzie szaro, zimno i jakoś nie tak… Jesteś warta wszystkiego. Wygrasz.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viamyszkaminnie myszkaminnie
anne-marie
16:49
6124 65bb 500
Reposted fromtfu tfu viamyszkaminnie myszkaminnie
anne-marie
16:46
4812 23b9 500
Reposted fromkredkowa kredkowa viakrainakredek krainakredek
anne-marie
16:46
anne-marie
16:44
8001 a6fa 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaretaliate retaliate
anne-marie
16:43
8130 7bdc
Reposted frompapaj papaj viacynamon cynamon
anne-marie
15:19
Zdarza się niekiedy ,że zobaczywszy zupełnie nieznanych ludzi, zaczynają nas oni nagle i nieodparcie zajmować już od momentu w którym ich ujrzeliśmy, zanim jeszcze padnie jakiekolwiek słowo.
— zbrodnia i kara
Reposted fromSkydelan Skydelan viaaynis aynis
anne-marie
15:14
Poznawanie drugiej osoby polega na odkrywaniu świata znaczeń, jakie ona nadaje.
— Zajęcia ze Złożonych Procesów Poznawczych, temat: język
Reposted frommarkotna markotna viaaynis aynis
anne-marie
15:13
0199 21f8 500
Reposted fromakunin akunin viaaynis aynis
anne-marie
15:12
3157 c836
anne-marie
15:12
Reposted fromFlau Flau viadoubleespresso doubleespresso
anne-marie
15:12
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso

July 07 2017

anne-marie
19:07
anne-marie
19:00
2980 b5d5
Reposted fromlaters laters viakrainakredek krainakredek
anne-marie
18:49
8361 9317
Reposted fromretaliate retaliate
anne-marie
18:47
Reposted from1985 1985 viaretaliate retaliate
anne-marie
18:44
0589 39bb
Reposted fromoutline outline viacynamon cynamon
anne-marie
18:24
– Nie znasz mnie wystarczająco długo, by za mną tęsknić.
– A Ty nie znasz mnie wystarczająco dobrze, jeśli w to wątpisz.
— Sylvia Day, Dotyk Crossa

June 30 2017

20:30
9649 1d06
Reposted fromAngusJames AngusJames viakrainakredek krainakredek
anne-marie
20:29
5668 caa2 500
Reposted fromoutoflove outoflove viakrainakredek krainakredek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl