Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 09 2017

anne-marie
11:51
2292 311d 500
Reposted fromkaiee kaiee viamyszkaminnie myszkaminnie
anne-marie
11:43
8179 fea2
New Girl s04e18
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viamefir mefir

September 03 2017

anne-marie
20:23
6157 6769 500
Reposted fromtfu tfu viageralt geralt
anne-marie
19:12
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viaaynis aynis
anne-marie
19:10

Samotność to niedokończone rozmowy i pytania bez odpowiedzi, ale i jeden kubek w kuchni, jednoosobowa pościel w sypialni i wolna półka w łazience. Samotność to bycie samemu w sercu i w głowie. Samotność jest wtedy, kiedy nie masz komu opowiedzieć o swoim dniu. Kiedy niedziela nie jest jeszcze jednym wolnym dniem, który można fantastycznie wykorzystać, tylko twoim przekleństwem. Kiedy wolisz robić wszystko, byle nie wracać do domu, bo wiesz, że nikt tam na ciebie nie czeka. Samotność jest wtedy, kiedy nie masz do kogo zadzwonić w środku nocy i powiedzieć ‘jest mi źle’. Samotność to szare dni i bezsenne noce. Samotność - kiedy ściany pokoju wiedzą o tobie więcej, niż ktokolwiek inny, a jedynym bytem znającym na pamięć twój kolor oczu, jest sufit twojej sypialni. A smutek? Smutek to samotność. Może walić się świat, ale kiedy masz z kim dzielić cierpienie, to wszystko jest do zniesienia. Nie ma żadnego, tak dobrego powodu do walki, jak druga osoba. Dla siebie rzadko chcemy walczyć, za to dla osoby, która znaczy dla nas wszystko, jesteśmy w stanie przenosić góry.

— Marta Kostrzyńska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaaynis aynis
anne-marie
19:00
Nie można cały czas stać w rozkroku emocjonalnym, przecież nie na tym polega życie. Nie można wiecznie nie wiedzieć, czuć się niepewnie, patrzeć na drugiego człowieka i nie wiedzieć czy można planować z nim przyszłość; patrzeć na siebie w lustrze i nie wiedzieć czy ta przyszłość nadejdzie.
— Słowa zbyt proste
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir

August 27 2017

anne-marie
16:49
Growth is painful. Change is painful. But nothing is as painful as staying stuck somewhere you don't belong.
— Mandy Hale
Reposted fromretro-girl retro-girl
anne-marie
16:48


"Please, can I go home now?" — Me, an introvert at a party.
anne-marie
16:47
5864 eeab
Reposted fromkarahippie karahippie viamyszkaminnie myszkaminnie
anne-marie
16:46
Nie wiesz jak się czuję. Wcale nie jestem dzielna. Ale jakoś muszę sobie radzić, nie mam wyboru.
— Lisa Jane Smith
anne-marie
16:45
Im jestem starszy, tym bardziej jestem przekonany, że liczą się proste rzeczy. Nie kasa, tylko miłość. Że każdy ranek to nowy początek. Że można porozmawiać bez ściem, tarcz i szóstych znaczeń i mówić dokładnie to, co myślimy. Że stary mercedes, może dać tyle samo radochy co Ferrari. Że można siedzieć pod drzewem, pić tanie wino, jeść kurczaka palcami i być bardziej szczęśliwym i pełnym, niż wpierdalając śledzia zawiniętego w pączek, w ekskluzywnej skandynawskiej restauracji, gdzie na stolik czeka się trzy miesiące.
— znalezione
Reposted fromthesmajl thesmajl viamyszkaminnie myszkaminnie
anne-marie
16:38
9651 9c2c
Reposted fromkarahippie karahippie viakalbien kalbien
anne-marie
16:37
Przestań dawać ludziom władzę nad Twoim uśmiechem, poczuciem wartości i nastawieniem do życia.
— Mandy Hale
anne-marie
16:32

Czasem lubię po prostu myśleć, że jestem jak facet i opanowałam umiejętność zapominania o kłopotach, wyłączania się na rzeczywistość. Życie kobiet pełne jest zachwytu, euforii, małych i większych kryzysów. Wydaje nam się, że jesteśmy silne, bo potrafimy tłumić łzy, pić piwo i samodzielnie rozwiązywać wszystkie problemy. Aż przyjdzie moment, gdy jedynie knykcie gryziemy po kątach, ucząc się od nowa – okazywania słabości.

Wszystkie pragniemy mieć w sobie coś z faceta.
Żadna nie potrafi pogodzić się z miłością.

http://kobietanakonkretach.pl/kazdy-z-nas-tak-naprawde-jest-sam/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaynis aynis
anne-marie
16:31
Kiedy ktoś na okrągło Cię rani, pomyśl o nim jak o papierze ściernym. Może Cię podrapać i lekko zranić, ale w końcu Ty będziesz obrobiony i wypolerowany, a on stanie się bezużyteczny.
— Chris Colfler
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaynis aynis
anne-marie
16:30
1278 e9ba
Reposted fromimradioactive imradioactive viaaynis aynis
anne-marie
16:29
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
anne-marie
16:27
anne-marie
16:16
7040 915f 500
Reposted fromoll oll viakrainakredek krainakredek

August 19 2017

10:27
1387 478b 500
Reposted fromkuroi-ame kuroi-ame viakrainakredek krainakredek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl